...

Undersøgelse afslører sammenhæng mellem D-vitamin og kræftrisiko

Undersøgelse afslører sammenhæng mellem D-vitamin og kræftrisiko

Forsker Tine Jess forklarer, at D-vitamin påvirker immunforsvaret ved at ændre bakteriesammensætningen i tarmen. Lave niveauer af D-vitamin i blodet er blevet sat i forbindelse med en øget risiko for at udvikle kræft skriver Ekstra Bladet

Forskere fra Aalborg Universitet har gennemført en ny undersøgelse i samarbejde med udenlandske kolleger for at finde ud af det.

Den danske forsker Tine Jess er professor og leder af Predict Center of Excellence, som fokuserer på forskning i tarmsygdomme.

Tine Jess siger, at der længe har været en tro på, at D-vitamin sænker risikoen for kræft.

Gennembruddet er, at effekten sker gennem tarmens mikroflora og derefter immunsystemet, hvilket påvirker risikoen for kræft. Der fandtes tidligere viden om immunforsvarsaspektet, men opdagelsen af forbindelsen til bakteriesammensætningen i tarmen er ny.

Undersøgelsen omfatter laboratorieforsøg med mus og en analyse af danske registerdata, som er opdelt i to dele.

Forskere opdagede, at mus, der blev fodret med en D-vitaminrig kost, viste øget modstandsdygtighed over for kræft i eksperimenter udført på Francis Crick Institute i London og National Cancer Institute i Maryland.

Ifølge Tine Jess viste mus med højere niveauer af D-vitamin i blodet mindre tumorudvikling og bedre respons på immunterapi mod kræft.

Effekten af D-vitamin på immunsystemet menes at være relateret til ændringer i tarmens bakteriesammensætning.

De udenlandske forskere kontaktede Tine Jess for at høre, om resultaterne fra deres museforsøg kunne overføres til mennesker.

Tine Jess og hendes kolleger sammenlignede resultater fra museforsøg med sundhedsdata fra over 1,5 millioner danskere, hvilket førte til den konklusion, at resultaterne kan anvendes på mennesker.

Forskere har mulighed for at få adgang til data fra sundhedsregistre til forskningsformål, som Sundhedsdatastyrelsen vurderer som samfundsmæssigt vigtige.

Ifølge Tine Jess anses danske registerdata for at være unikke på grund af deres store volumen og potentiale til at hjælpe forskere globalt. Dette tilskrives landets sundhedssystem, som giver dækning til alle borgere.

I USA varierer tilgængeligheden af patientdata afhængigt af, hvilket hospital eller forsikringsselskab de er tilknyttet. Hvis en patient flytter eller skifter selskab, bliver deres data overført til et nyt sted.

Professor Peter Vedsted understreger vigtigheden af tidlig opdagelse af visse kræftformer.

Kilde: Ekstra Bladet

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.